top of page

Khóa học Tiếng Anh của tổ chức EVY bao gồm 2 phần: Yếu tố ngôn ngữ và Kỹ năng ngôn ngữ.

- Nhận thức được sự hạn chế trong việc học và dạy Tiếng Anh trên trường lớp, đặc biệt là đối với các tỉnh, vùng miền chưa phát triển của Việt Nam, EVY cho ra đời khóa học Tiếng Anh trực tuyến miễn phí, được các bạn CTV với chuyên môn hết lòng biên soạn, với mong muốn bù đắp phần nào cho sự thiếu tiếp cận của học sinh Việt đối với ngôn ngữ toàn cầu, thiết yếu trong thế giới hiện đại ngày nay.

bottom of page