top of page

Khóa Học

EVY tự hào là dự án tiên phong trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến ở Việt Nam. Những khóa học của EVY là hoàn toàn miễn phí. Có 3 khóa học hiện đã được đăng tải là Tiếng Anh, Tranh Biện và Hội Họa - các lĩnh vực kỹ năng thiết yếu trong xã hội hiện đại ngày nay.

bottom of page